HCAI கார் கண்காட்சி நிகழ்வில்அரிதான, பழங்கால கார்களை காண குவிந்த மக்கள்

சென்னை, 2023, ஆகஸ்ட் 27 : தி ஹிஸ்டாரிக்கல் கார்ஸ் அசோசியேஷன் இந்தியா (HCAI), சென்னையின் ஓல்டு மெட்ராஸ் சாலையில் ஹோட்டல் துரியா வளாகத்தில் ராயலா டெக்னோ பார்க் அமைவிடத்தில் அகில இந்திய அளவிலான...

ICWO சார்பில் மனித கடத்தல் எதிர்ப்பு குறித்த இளைஞர்களுக்கான விழிப்புணர்வு பயிற்சி மாநாடு!

சென்னை: சர்வதேச மனித கடத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு இந்திய சமுதாய நல அமைப்பு (ஐ.சி.டபிள்யூ.ஓ) சார்பில் மனித கடத்தல் எதிர்ப்பு குறித்த இளைஞர்களுக்கான விழிப்புணர்வு பயிற்சி மாநாடு இந்திய சமுதாய நல அமைப்பின்...