தோள்பட்டை, முழங்கை மணிக்கட்டு மற்றும் கையை பாதிக்கும் பிரச்சனைகள் உள்ள நோயாளிகளுக்கு பிரத்தியேகமாக வழங்கப்படும் சிறப்பு மையம் இந்தியாவில் முதன்முறையாக சென்னையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது

ஆழ்வார்பேட்டை TTK சாலையில் அமைந்துள்ள சென்னை தோள் முழங்கை, கை மையத்தை (CHENNAI UPPER LIMB UNIT), சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் இன்று தொடங்கிவைத்தார். இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்திலும் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள...

Thiru Gandhi, Honorable Minister of Handloom & Khadi lighted the lamp and inaugurated the 2-day Global Conference presented by WICCI Handloom Council event along with Thiru Dharmendra Pratap Yadav IAS with WICCI president Ms Sakina Ansari and WICCI National Handloom Council members

This event aims to organizing, promoting, reviving, and uplifting women in the handloom industry. WICCI is committed to empowering women artisans and entrepreneurs, enabling them to...