நெக்சஸ் செலக்ட் டிரஸ்ட் தொடர்ந்து சிறப்பான செயல்பாடு,  ஒரு பங்கிற்கு ரூ. 2.98 தொகை அறிவிப்பு

நெக்சஸ் செலக்ட் டிரஸ்ட் (என்எஸ்இ: என்எக்ஸ்டி/பிஎஸ்இ: 543913), இந்தியாவின் முதலாவது சில்லரை வர்த்தக நிறுவனம், ஆர்இஐடி, செப்டம்பர் 30, 2023-அன்றுடன் முடிவடைந்த தனது இரண்டாம் காலாண்டு நிதி நிலை அறிக்கையை (முதலாவது முழு காலாண்டு) வெளியிட்டுள்ளது. நெக்சஸ் மால் நிர்வாக பிரைவேட் லிமிடெட் இயக்குநர் குழுவினர்தான் நெக்சஸ் செலக்ட் டிரஸ்டின் நிர்வாகிகளாவர். முன்னதாக நடைபெற்ற இயக்குநர் குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் இன்று பரிசீலனை செய்யப்பட்டு  அதற்கு நெக்சஸ் செலக்ட் டிரஸ்ட்டுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.