சென்னையை அடுத்த படப்பை பனப்பாக்கத்தில் ஹரிணி பில்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் வீட்டுமனை பிரிவு விற்பனை துவக்கம்

ஹரிணி புரமோட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின்75 வது திட்டமாக சென்னையை அடுத்த படப்பை - பனப்பாக்கத்தில் "ஸ்ரீ சாய் கார்டன்" DTCP - RERA அங்கீகாரம் பெற்றவீட்டுமனை பிரிவு மற்றும் தனி வீடுகள் குடியிருப்புகள்...