“பிரியாணி சாப்பிடத்தான் ஆசை. ஆனால் கூழ் தானே கிடைக்கிறது” ; ஜீவி-2 விழாவில் சீமான் பேசியதன் அர்த்தம் இதுதான்

“தம்பிராமையா வீட்டின் முன் முற்றுகையிடுவோம்” ; ஜீவி-2 விழா மேடையில் சீமான் எச்சரிக்கை “சுரேஷ் காமாட்சி தன்னிடமுள்ள கெட்ட பழக்கத்தை தொடர வேண்டும்” ; ஓய.ஜி.மகேந்திரன் கோரிக்கை “முதல் பாகத்தில் ஏமாற்றினார்கள்.. இப்போது திருப்தி”...