விவாதம் மற்றும் நீதி விளக்கத்தைத் தவிர்க்க தெளிவான சட்ட வரைவை வலியுறுத்தும் ஒரே தலைவர் அமித் ஷா மட்டுமே

நாட்டின் ஜனநாயகத்தைப் புரிந்து கொள்ள அரசியலமைப்புச் சபை விவாதங்களைப் படிக்க வலியுறுத்தும் தலைவர் அமித் ஷா, சட்ட வரைவு என்பது ஒரு திறமை, இது தொடர்ச்சியான செயல்முறையாக சரியான உணர்வில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று...

ரவீந்திரநாத் தாகூரின் தத்துவத்தை பின்பற்றி வருகிறார் அமித் ஷா    

குருதேவ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் எப்போதும் தாய்மொழியில் கல்வி கற்பதில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். ஒரு குழந்தையின் சிந்தனை மற்றும் ஆராய்ச்சி திறன் கடுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, அவரால் / அவள் தனது தாய் மொழியில் பேச...

கபடி ப்ரோ (KABADI BRO)

சின்ன சின்ன தில்லு முல்லுகளை செய்து வாழ்க்கையை ஒட்டி வரும் கபடி வீரன் வீரபாகுவின் (சுஜன்) கதை அவனுக்கு பக்க பலமாக அவனது நண்பர்கள் அர்ஜெண்ட் முத்துவும் (சிங்கம் புலி), சக்தியும் (சஞ்சய் வெள்ளங்கி)...