பெர்ஃபிட்-ஆர் முழங்கால் அமைப்பு மொத்த முழங்கால் மாற்று சிகிச்சையில் புரட்சி 200  அறுவை சிகிச்சைகளை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது சௌந்தரபாண்டியன் எலும்பு மற்றும் கூட்டு மருத்துவமனை

சென்னை, 14 அக் 2023: சௌந்தரபாண்டியன் எலும்பு மற்றும் மூட்டு மருத்துவமனையானது அனைத்து மேம்பட்ட எலும்பியல் சிகிச்சை நடைமுறைகளுக்கு சென்னையில் உள்ள ஒரு முன்னணி மையமாகும்.கடந்த ஆண்டு இந்த மருத்துவமனை ‘பெர்ஃபிட்-ஆர்முழங்கால் அமைப்பு சிகிச்சை...