எஸ்.ஆர்.எம் பப்ளிக் பள்ளியின் 6ஆவது ஆண்டு விழா

எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைகழகத்தில் உள்ள டி.பி.கணேசன் ஆடிடோரியத்தில் எஸ்.ஆர்.எம் பப்ளிக் பள்ளியின் 6ஆவது ஆண்டு விழா நடைப்பெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக லண்டன் மாநகராட்சியின் வின்ட்ரி வார்டு நகரம் பொது கவுன்சிலர் ரெஹானா அமீர்,...